• October 1, 2022

Miljö och säkerhetskrav

Vi är registrerade hos elsäkerhetsverket och följer egenkontrollsprogram enligt krav från 2017

Andreas Norberg står för behörigheten i företaget.

 

Vi gör samtliga av våra inköp av material fån elgrossister som håller miljöklasser och är CE-märkta och är inom ramarna för svensk standard.

Samtliga installatörer är registrerade med ID06 och företaget är anslutna till EIO och kollektivavtalet.

Helförsäkrade via EIO.

Kontakta oss för mer information.