• October 1, 2022

Laddboxar för hem och företag

Elbilar och laddhybrider är framtidens bilar, men tänk på att ett vanligt vägguttag inte är gjort för att det ska vara sån hög belastning så länge, investera i laddboxar/stolpar och säkra för framtiden, företag, föreningar och privatpersoner kan likt på solceller söka och få investeringsstöd för installation av Laddboxar och stolpar.

Mer information om ”ladda hemma stödet” och bidrag för laddstationer finner ni på

naturvardsverket.se.

Kontakta oss för mer information.