• October 1, 2022

Integritetspolicy

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) och personnummer, sparas bara så länge det behövs för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig som kund, samt för att följa rättsliga regler beträffande bokföring och redovisning.

Enligt 7 kap. bokföringslagen, är vi skyldiga att spara all bokföring i 7 år efter bokföringsårets slut, vilket även inkluderar kundfakturor.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än ovanstående.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.