• October 1, 2022

Installation av laddbox i Stockholm

Har du skaffat elbil? Då vet du att det inte alltid är lätt att hitta en laddbox ute på vägarna i Stockholm.

På Annos vill vi göra det enklare för dig att köra och ladda din elbil! Våra kompetenta och erfarna elinstallatörer hjälper dig hela vägen, från din beställning via installation till den första laddningen. Låt oss hjälpa oss att underlätta ditt liv med elbil och sköta laddningen på hemmaplan.

Ekonomiskt bidrag för installation av laddbox i Stockholm

I dag finns det stora fördelar med att utföra en installation av laddbox. Detta efter att det infördes ett ekonomiskt stöd för småhusägare som gör en installation för elbil eller hybridbil. När du köper en box hos oss så kan du som privatperson få ett ekonomiskt bidrag på upp till halva kostnaden. Högsta nivån är dock 10 000 kronor pet fastighet. Detta  har gjort det allt populärare för privatpersoner att skaffa laddbox för elbil. Gör det du också, vi kan garantera ett perfekt utfört arbete med installationen.

Det finns många stora fördelar med att låta oss installera en laddbox för din elbil:

  • Enkelt – vi sköter installation av laddbox och hjälper även till med service och underhåll om det behövs.
  • Smart och tidssparande – du kan ladda din elbil även när du inte använder den.
  • Tryggt och säkert – laddningen sker helt säkert och strömmen bryts om något fel uppstår.
  • Hållbart –att använda en laddstation för din elbil, du bidrar till en fossilfri värld genom att installera laddbox.
  • Miljövänligt – vi återanvänder laddboxen när kunden inte längre behöver den.

Elbil allt populärare – förenkla med en laddbox i Stockholm

I dagens miljömedvetna värld är blir det allt populärare att köra elbil, inte minst i Stockholm där många kör kortare sträckor som passar perfekt för en elbil. Allt fler personer väljer dessutom att installera en laddbox för enkel laddning av elbilen. Här är några saker som kan vara viktiga att tänka på inför en installation.

Att använda en box för att ladda upp en elbil innebär att elanläggningen i huset får en ökad belastning. Därför är det viktigt att säkerställa att din anläggning klarar den förändring som en installation innebär. Det kan vara så att du behöver en högre huvudsäkring – kontakta din elleverantör för att försäkra dig om att den matande ledningen klarar av detta.

Var försiktig med förlängningssladdar

Vid sidan om den ökade belastningen så finns det flera anledningar att vara noggrann vid installation av laddbox i Stockholm. Exempelvis kan det vara rekommendabelt att vara försiktig vid användandet av förlängningssladdar. Detta är inte minst vanligt när man har eluttaget en bit från parkeringen. Se till att sladden lever upp till de krav som krävs för en laddbox.

Vid en installation så är det viktigt att anlita kompetenta hantverkare som vet vad det handlar om. Det handlar om hög belastning under lång tid och är därför viktigt att dimensionera därefter. Det är viktigt att veta hur viktigt det är att veta hur viktigt det är att elanläggningen klarar den ökade belastningen som en laddbox innebär.

På Annos  har vi kompetensen och erfarenheten av elinstallationer och kan snabbt och effektivt genomföra en installation i Stockholm. Låt oss hjälpa dig att bli en klimatvänlig bilförare genom att installera en laddbox till din elbil!