• August 14, 2022

Fördel med LED

Fördelarna med LED är stora och många samtidigt som nackdelarna är få. Argument som 90% energibesparing och livslängder som är mer än 50 gånger längre talar sitt tydliga språk. I dag finns LED med ljusutbyte och färg-återgivning som är så bra att det är möjligt och lönsamt att byta ut de flesta typer av ljuskällor och armaturer mot LED-ersättare, från minsta ljuskälla i hemmiljö till alla de vanligaste kontors- och gatljusarmaturerna.

Vi samarbetar med leverantörer som kan vara med och projektera, leverera och garantera att produkterna som vi säljer håller hög kvalitet.

Kontakta oss för mer information.