• October 1, 2022

Energibesparing

Med solceller och förnybara energikällor kan man sälja tillbaka överskottselen du inte förbrukar själv till elleverantör, det finns olika former och modeller på paneler, plattor, pannor som kan ta vara på solen och skapa gratis el till erat hushåll.

Tänk på att du idag får Investeringsstöd till eran solcellsanläggning.

Läs mer på energimyndigheten.se

Fastighetsägare och BRFer kan söka investeringsstöd för nyinstallation av miljösmarta anläggningar

Läs mer på naturvardsverket.se.

Kontakta oss för mer information.